Gizlilik Politikası

ÖRPA Gizlilik Politikası

Firmamız, müşteri memnuniyeti ve güvenliği odaklı hizmet anlayışı ile işbu internet sitesinde vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir:


 • Müşterilerimize ait bilgiler, müşterilerin bilgi ve onayı olmaksızın, ilgili mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçimde bu bilgilere erişme yetkisi olan kurumlar ve yetkililer hariç olmak üzere, hiçbir şekil ve surette üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
 • Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla firmamız, sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutarak gerekli önlemler almıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda firmamıza danışmakta tereddüt etmeyiniz.
 • Firmamız, destek hizmeti aldığı kuruluşların, firmamız gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlamaktadır.
 • Web Sitemiz’e girilen bilgilerin güvenliği açısından firmamızın sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Müşterilerimizin Web Sitemiz’e ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. Müşterilerimizin bizimle paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşılmaması için (ÖRPA personeli dahil) tüm makul önlemler alınmıştır.
 • Firmamız bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir.
 • Firmamızın tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, Firmamız bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayacaktır. Yetkili mercilere yapılacak açıklama “müşteri sırrını” ifşa etmek olarak değerlendirilemeyecektir.
 • Web Sitemiz diğer web sitelerine link verebilmektedir. Güvenlik Politikamızda yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Linklerin kullanılması sebebiyle oluşacak güvenlik açılarında firmamızın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Web Sitemizden link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan firmamız sorumlu değildir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

 • Firmamız internet sitesinde yer alan içerik, görüş ve bilgiler sadece bilgi ve tanıtım amaçlı olup, hiçbir şekilde veya suretle satılmakta olan ürünlerin özelliklerini kanıtlar nitelikte değildir. Satışı yapılan ürünler ile ilgili en doğru bilgi üretici firmaların sunmuş olduğu verilerden elde edilebilecektir.
 • Firmamız; internet sitesindeki bilgilerle ilgili, üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, devir ve temlik edilebilirlik, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 • Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, firmamız ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.
 • İnternet sitesinde yer alan ve üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları ÖRPA İletişim Hizmetleri A.Ş.’e aittir.
 • Burada yer verilen taahhütler bu internet sitesinde ve firmamızın diğer kanalları aracılığıyla paylaşılan bilgiler için geçerli olup bu sitede linki verilen internet sitelerinde ve diğer internet sitelerinde ziyaret edilen internet sitelerinin gizlilik ilkeleri, etik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup bu sitelerde uğranabilecek maddi/manevi kayıplardan firmamız sorumlu değildir.
 • Gerek bu internet sitesinden bağlantılar verilen sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri ÖRPA İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.
 • Müşterinin, internet sitemize girmesi veya internet sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi kullanması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, firmamız gerek bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, gerekse de internet sitesinde yer alan her türlü ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, içerik, görüş ve bilgileri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.
 • ÖRPA web sitesinde yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, değer ve istatistik güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek hazırlanmıştır. Sitede yanlış, eksik veya gecikmiş, görüş, bilgi ve verilerin bulunması yüzünden doğabilecek zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Bu sitede yer alanların tamamının bütün yasal hakları firmamıza ait olduğundan, hiç bir şekilde yazılı ön izin olmaksızın kısmen ve / veya tamamen kopyalanması, başka yerlerde kullanılması, dağıtılması, çoğaltılması, değiştirilmesi veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılması mümkün değildir. Aksi halde firmamız uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanını talep edebilecektir.
 

Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda bize danışmakta tereddüt etmeyiniz.

Saygılarımızla,

ÖRPA Su Arıtma Sistemleri